Online Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü
1. Modul: 26-27-28 Ocak 2024
2. Modul: 10-11-23 Şubat 2024
3. Modül: 19-20-21 Nisan 2024
4. Modül: 24-25-26 Mayıs 2024
5. Modül: 28-29-30 Haziran 2024

Grup 20 kişi ile sınırlıdır. Önkayıt ve bilgi için dr.ebrutansel@gmail.com adresine email ile başvurunuz.

Kimler katılabilir?
Eğitimlere sadece Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Psikolojik Danışmanlık-Rehberlik bölümü mezunları, psikiyatri hemşireleri ve ilgili bölümlerin lisans son sınıf ve yükseklisans programına devam eden öğrencileri katılabilir.
Pozitif psikoterapi nasıl bir yaklaşımdır?
Pozitif Psikoterapi kısa süreli dinamik bir psikoterapi yaklaşımıdır, hümanist bakış açısına sahiptir. 1960’ların sonunda Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından Almanya’da kurulmuştur. Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği (WAPP) Avrupa Psikoterapistler Birliğine (EAP) üye bir kuruluştur. Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir.
Pozitif psikoterapist unvanı almak için iki aşamalı bir eğitim gerekmektedir. Bu eğitim teorik derslerin yanı sıra supervizyon altında hasta takibi ve terapist adayının kendi terapi sürecini içermektedir. Temel eğitim 200 saat sürmektedir. Temel eğitim sonunda ‘Pozitif Psikoterapi danışmanı’ sıfatı alınmaktadır. Pozitif psikoterapist sıfatı için ileri eğitimin tamamlanması gerekmektedir.
Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi
Pozitif Psikoterapi temel eğitim programında Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve teknikleri öğrenciye verilmektedir. Derslerin işlenişinde teorik bilgi verilirken, ağırlıklı olarak bu bilginin pratikte kullanımı rol oyunları ve küçük grup çalışmaları ile sağlanmaktadır.
Etkili bir psikoterapi eğitimi 3 önemli bölüme sahiptir: teorik eğitim, terapist adayının kendisini tanıması, eğitim sırasında terapist adayının ilk vakalarını tecrübeli bir terapistin gözetiminde takip etmesi. Bu eğitim programında teorik bilginin sunumu yanı sıra eğitim sırasında yapılan egsersizlerle bilgiyi kişinin kendisini tanıması yönünde kullanması, katılımcıların getirdiği vakalar ve öğretim üyelerinin sunacağı vakalar üzerinde bilgi ve tekniklerin tartışılması sağlanmaktadır. Bu şekilde teorik bilgi soyut bir kavram dizisi olmaktan çıkıp, katılımcının kendini tanıma ve vakalar üzerinde uygulayabileceği, pratikte kullanılabilir bir değere kavuşmaktadır.
Kısaca vurgulamak gerekirse bu eğitim programında katılımcılara pozitif psikoterapinin temel kavram ve tekniklerinin gösterilmesi, eğitim sırasında yapılan egzersizlerle katılımcıların bu bilgiyi uygulama imkanı bulmaları ve bu süreç içinde kendi kişilik yapılanmaları ile ilgili farkındalık kazanmaları, ve hastaları ile çalışırken kolaylıkla uygulayabilecekleri teknikler ve etkili bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmaktadır.
Eğitim Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği (WAPP) eğitmenleri Prof. Dr. Ebru Tansel ve Doç. Dr. Deniz Ergün tarafından verilecektir.
Ek bilgi için dr.ebrutansel@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

YENİ EĞİTİM GRUBU – ONLINE POZİTİF PSİKOTERAPİ İLERİ EĞİTİMİ

Pozitif ve Kültürler Arası Psikoterapi Uzmanlık Eğitimi
“Sertifikalı Pozitif Psikoterapist” diploması/sertifikasını sağlayan
(ayrıntılı bilgi için bakınız: www.positum.org ve www.ruhsagligienstitusu.com)
Katılımcılar için ön koşullar
• Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimini tamamlamış olmak (200 saat) ve WAPP tarafından Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı olarak belgelenmiş olması.
• Tam WAPP üyeliği
Süre
Pozitif Psikoterapi Uzmanlık Eğitimi toplam 3 yıl sürmektedir.
• 330 saat teori seminerleri (11 modül)
• 220 saatlik kendini keşfetme, grup ve/veya bireysel olarak (7 modül)
• 150 saat supervizyon (grup veya bireysel)
• 500 saatlik uygulama (özel muayenehanede, hastanelerde, STK’larda vb.)
Eğitim Sonunda Alınacak Unvan ve nitelik
• Avrupa Sertifikalı Pozitif Psikoterapist
• Eğitim, katılımcının terapide hastalar ve danışanlarla çalışmasını ve PPT araçlarını uygulamasını sağlamaktadır.
Eğitmenler (WAPP- Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği eğitmenleri)
Prof. Dr. Ebru Tansel Çakıcı
Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün
Yrd. Doç. Dr. Gülşen Varlıklı
Başvuru
dr.ebrutansel@gmail.com