NAADAC

NAADAC Eğitimi Almak Ne Kazandırır?

“Sigara Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı Danışmanlık Sertifikası Eğitimi” bu alanda bilgi sahibi ve danışmanlık yapmak isteyenler için en önemli eğitim programlarındandır. Bu program madde bağımlılığı alanında tedavi ve danışmanlık merkezlerinde ayrıca hukuk sistemi içinde çalışmak isteyenlere bilgi ve donanım katmaktadır. Program Amerika Birleşik Devletleri Madde Kullanımı Danışmanları Birliği (NAADAC) tarafından onaylıdır ve sertifika üzerinde NAADAC amblemi bulunmaktadır.

Sertifikanın Geçerlilik Durumu Nedir?

Verilen sertifika Milli Eğitim Bakanlığı (KKTC), Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri Madde Bağımlılığı Terapistleri Birliği, NAADAC Madde Bağımlılığı Birimi, Amerika, Türkiye ve diğer ülkelerde geçerliliği vardır.

NAADAC, Bağımlılık Meslek Mensupları Derneği

Bağımlılık Uzmanları Derneği olan NAADAC, Birleşik Devletler, Kanada ve yurtdışındaki 95.000’den fazla bağımlılık danışmanı, eğitimci ve diğer bağımlılık odaklı sağlık profesyonellerinin mesleki çıkarlarını temsil etmektedir. NAADAC üyeleri, bağımlılığı önleme, tedavi, kurtarma desteği ve eğitim konusunda uzmanlaşmış bağımlılık danışmanları, eğitimciler ve diğer bağımlılık odaklı sağlık profesyonellerden oluşmaktadır. Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan NAADAC üyeleri ve 47 devlet kuruluşu bağımlılığı önleme, müdahale, kaliteli tedavi ve kurtarma desteği yoluyla daha sağlıklı bireyler, aileler ve topluluklar yaratmaya çalışmaktadır.

NAADAC, bireylerin, ailelerin ve toplumların sağlığını ve iyileşmesini güçlendiren bağımlılığı odaklı profesyonellerin küresel kuruluşudur.

1972’de Ulusal Alkolizm Danışmanları ve Eğitmenleri Birliği (NAACT) olarak kurulan örgütün birincil amacı mesleki yeterlilikleri ve geçmişleri olan profesyonel danışmanlar alanını geliştirmekti. Organizasyon gelişti ve 1982’de Alkolizm ve Uyuşturucu Suistimali Danışmanları Ulusal Birliği (NAADAC) oldu ve alkol ve uyuşturucu hizmetlerinde olumlu sonuçlar almak için çalışan profesyonelleri bir araya getirdi. NAADAC’ın yeni adı – NAADAC, Bağımlılık Meslek Mensupları Derneği – 2001’de kabul edildi ve danışmanlık, önleme, müdahale, tedavi, eğitim ve araştırmada aktif olan bağımlılık hizmetleri uzmanlarının artan çeşitliliğini yansıtıyordu: danışmanlar, yöneticiler, sosyal hizmet uzmanları ve diğerleri.

Bağımlılık Nedir?

Bilim, bağımlılığın tedaviye iyi yanıt veren bir beyin hastalığı olduğunu göstermiştir. Araştırmalar, uyuşturucu, alkol, tütün ve diğer kimyasal maddelerin beyni nasıl etkilediği hakkında daha iyi bilgi sahibi olmayı sağlar. NAADAC devam eden araştırmaları desteklemekte ve bağımlılığın önlenmesi ve tedavisi konusundaki anlayışını ve maddi desteğini artıran politikalar için güçlü bir savunucudur.

Bağımlılık, Amerika Birleşik Devletleri’nde bugün bir numaralı halk sağlığı sorunudur. ABD Sağlık ve İnsan Hakları Hizmetlerine Dair Madde Bağımlılığı ve Zihinsel Sağlık Hizmetleri İdaresi (SAMHSA) ‘na göre, 12 yaş ve üstü yaklaşık 22.1 milyon kişi, 2010 yılında bir madde kullanım bozukluğu tedavisine ihtiyaç duydu. 22.1 milyon kişinin yaklaşık% 10’u ABD nüfusu sadece 2,6 milyon (tedaviye ihtiyacı olanların yüzde 11,2’si) ihtiyaç duydukları bakımı aldı.

NAADAC Nasıl Yardımcı Olur?

NAADAC, danışanlara, ailelere ve topluluklara yönelik en yüksek kalitede ve güncel bilim temelli hizmetleri savunarak bakımda mükemmelliği teşvik eder. NAADAC bunu eğitim, klinik eğitim ve sertifikasyon sağlayarak yapar. Örgütün ulusal sertifikasyon programları arasında Ulusal Sertifikalı Bağımlılık Danışmanı, Nikotine Depemence Uzmanı kimlik bilgileri ve Masters Addiction Counselor atamaları bulunmaktadır. NAADAC, kaliteli sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde ve halkın refahının korunmasında önemli bir rol oynayan 21.000’den fazla danışmanı onayladı. NAADAC’ın ulusal olarak sertifikalı danışmanları tarafından tedaviye ihtiyaç duyan herkese uygun tedavi yapılmaya çalışılmaktadır.

“NAADAC’ın Misyonu, bağımlılığı odaklı profesyonelleri eğitim, savunuculuk, bilgi, uygulama standartları, etik, mesleki gelişim ve araştırma yoluyla mükemmeli yakalamak için yönlendirmek, birleştirmek ve güçlendirmektir.” – NAADAC Misyon Statüsü 1998’de kabul edildi

Eğitimin İçeriği

NAADAC 1. Modül

Klinik Değerlendirme

Etik

Alkol

Madde Bağımlılığı Tedavi Hedefleri

Tedavinin İlkeleri

Bağımlılığın Tipolojisi

NAADAC 2. Modül

Suisid Riski ve Müdahale

Psikososyal Kriz

MSS Stimulanları

Kafein ve Nikotin

Danışmanlık Becerileri

Adsız Alkolikler

Alkolizmde Bireysel Psikoterapi

Tedavinin Planlanması

NAADAC 3. Modül

Tekrar Uyuşturucu Kullanımının Başlanmasının Önlenmesi

Uyuşturucu madde ile mücadele ulusal stratejiler

Uyuşturucu Maddesiz İşyerleri

Çevre Yaklaşımlarını Önleme Programlarına Uyarlama

Risk Azaltma

Önleme

Aids I-II

NAADAC 4. Modül

Davranış Düzenleme

Cannabis, Opioidler

Halüsinojenler, Uçucular, Steroidler

Danışmanlık Teorileri

Birey Merkezli Terapi

Aile Sistemi ve Bağımlılık Danışmanlığı

NAADAC 5. Modül

Yaşlılarda ve kadınlarda alkol ve madde bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Aile Terapisi

Terapötik Topluluklar

Aile Terapisi

Uyuşturucu Maddeler ile ilgili Yasalar

Grup Danışmanlığı

Tedavi Sonrası Bakım

Eğitmen

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı

Kimler Katılabilir?

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Hemşireler, Sosyal Hizmet Uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.