TERAPİDE KLİNİK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

 

Eğitimin Amacı

Klinik gözlem ve görüşme teknikleri konusunda yeterlilik kazanmak.

Eğitimin İçeriği

Klinik görüşme nedir?

Klinik görüşmecinin özellikleri nelerdir?

Terapist ve danışan arasındaki sınırları yapılandırmak?

Bilgilendirilmiş onam ve anamnez formu nasıl olmalıdır?

Temel izleme, dinleme ve eylem becerileri nelerdir?

Yönlendirici olmayan dinleme tepkileri nelerdir?

Yönlendirici olmayan duygu yansıtması nedir?

Yönlendirici dinleme tepkileri nelerdir?

Yönlendirici eylem tepkileri nasıl olmalıdır?

Aktarım ve karşı aktarım nedir? Nasıl çalışılır?

Görüşme sürecinin genel yapılandırması nasıl olmalıdır?

Risk grubu değerlendirmesi nasıl yapılır?

Risk grubu değerlendirmesine nasıl müdahale edilir?.

Eğitim Yöntem ve Teknikleri

Programda bilgi aktarımı, rol canlandırma, video izleme ile örnek çalışmalar çerçevesinde temel teknik ve yöntemler kullanılacaktır.

Eğitmen

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikiyatrist, Psikolog-Klinik Psikolog, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberi ve lisans 4. sınıftan itibaren bu meslek öğrencileri eğitime katılabilmektedirler.