YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

 

Eğitimin Amacı

Yönetim Becerileri eğitiminin amacı, katılımcılara modern yönetim yaklaşımları ışığında yöneticilikle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu eğitim sonunda, yöneticilikle ilgili temel kavramları öğrenecek ve iyi bir yöneticide olması yetkinlikler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitimin İçeriği

 • Çağdaş yönetici kimdir? Yöneticilik-koçluk kavramları
 • Yönetici stilleri ve çalışanlar tarafından algılanışı
 • Çalışan tipleri ve motive etme yöntemleri
 • Etkili delegasyon yapabilme
 • Etkili performans değerlendirme modeli
 • Performans değerlendirme sırasında yapmanız ve yapmamanız gerekenler
 • Takım kurma ve yönetme
 • Etkili iletişim kurabilme: Dinleme, soru sorma, beden dili, empati kurabilme
 • Duygusal zeka ve yönetim
 • Çalışana etkili geribildirim verebilme teknikleri
 • Hedef belirleme becerileri
 • Yöneticilere pratik öneriler

Uygulamalar

 • Katılımcılara kendi yönetim becerileri konusunda farkındalık yaşatacak testler
 • Örnek olay- vaka çalışmaları
 • Grup çalışmaları
 • Yaratıcı drama uygulamaları

Eğitmen

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı

Eğitime Kimler Katılabilir?

Kişisel gelişimine önem veren, iş ve özel yaşamında başarılı ilişkiler kurarak sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif rol almak isteyen kişiler bu eğitime katılabilir.