YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Yaşam becerileri eğitimi, katılımcıların bugünkü ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri günlük beceriler, temel beceriler ve benlik eğitimin kapsar.

Eğitimin Amacı

Beden, zihin, ahlâk, ruh, duygu (maddi ve manevi) bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, kendine, ailesine, çevresine, topluma ve nihai olarak evrene karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren şahsiyetli bireyler yetiştirmektir.

Eğitim İçeriği

Beceri eğitimi; günlük yaşam becerileri ve temel yaşam becerileri olmak üzere iki yeterlilik alanına sahiptir. Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi: Bireylerin günlük hayatını yönetmede kullandığı ve günlük yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli olan becerilerin kazandırıldığı eğitimdir. Temel Yaşam Becerileri Eğitimi: Bireylerin akademik başarılarının yanında bugün ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri temel becerilere sahip olabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitimdir.

A- Yaşam Becerileri Eğitimi

 1. Günlük Yaşam Becerileri
 • Kişisel Bakım Becerisi
 • Dengeli Yaşam Becerisi
 • İlişki Yönetim Becerisi
 • Yaşam Alanlarını Düzenleme ve Kullanma Becerisi
 • Toplumsal Alanlarda Uyumlu Davranma Becerisi
 • Ekonomik Yaşamını Düzenleme Becerisi
 • Spor Aktivitelerine Katılma Becerisi

b.Temel Yaşam Becerileri

 • Okuryazarlık becerisi
 • İletişim becerisi
 • Bilgi ve veri toplama becerisi
 • Karar verme becerisi
 • Sosyal katılım becerisi
 • Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi/dijital vatandaşlık
 • Gözlem yapma becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Araştırma becerisi
 • Girişimcilik becerisi

Eğitime Kimler Katılabilir

Kişisel gelişimine önem veren, iş ve özel yaşamında başarılı ilişkiler kurarak sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif rol almak isteyen kişiler bu eğitime katılabilir.