VÜCUT PSİKOTERAPİSİ

 

Vücut Psikoterapisi Eğitimi Nedir?

Vücut Psikoterapisi Eğitimi; psikodinamik, insancıl, bilişsel, Radix yaklaşımlarını bütünleştiren, zihin ve beden arasındaki ilişkiye odaklanana bir yaklaşımdır. Vücut Psikoterapisi William Reich’ın psikoanaltik çalışmalarından yolan çıkan bir zihin-beden teorisi olarak da adlandırılabilir. Daha çok kaygı, korku, öfke gibi bloke olmuş duygular üzerine odaklanmaktadır. Özellikle, yoğun stres yaşayan, nevrotik kişilerle, depresyon, panik atak, cinsel işlev bozuklukları ve psikosomatik rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Vücut Psikoterapisi kullanılan teknikler oldukça çeşitlidir: Radix eğitimi, gevşeme, meditasyon, yoga, şiatsu masajı…

Eğitimin Amacı

Eğitimin temel amacı, katılan kişilerin kendi zihin-beden ve ruh yapılarının arasındaki ilişkileri ve derin duygularını fark etmeleridir. Eğitimde uygulamalarda eşli çalışılmaktadır. Eğitimin %20’si teorik, %80’ni uygulamadır.

Eğitim İçeriği

Eğitim programı, büyüme ve gelişmenin üç boyutunu içermektedir.

  1. Kişisel gelişim (Uygulamalarla yaşantıdan geçme)
  2. Teorik altyapının oluşturulması (Beden Psikoterapinin Modaliteleri, Radix Eğıitimi, Mind-Body Medicine Eğitimi)
  3. Öğrenilenlerin uygulamaya konulması için teknik bilgilerin öğrenilmesi

Vücut Psikoterapisi Nasıl ve Nerede Kullanılır?

Vücut psikoterapisine göre; pek çok bozuklukta, kişiler, kendi bedenlerini ihmal ederler, duygularını bastırırlar ve böylece hisleri tıkanır. Her tıkanıklık insanın vücudunda bir öfke yaratır ve bu tıkanıklıklarda hastalığa yol acar. Bu durumda insan kendisini bedensel olarak da hasta durumda hisseder. Beden psikoterapisi bu bastırılmış duyguları gevşetmeye çalışır ve kişilerin duygularını beden diliyle ifade etmelerine yardımcı olup bu tıkanıkları gidermeye çalışır.

Beden psikoterapisi çok yaygın olarak psikoterapide kullanılmakta ve özellikle kaygı bozukluklarına, stres sonrası travma bozukluklarında, cinsel bozukluklarda, psikosomatik bozukluklarda ve obsesif kompulsif bozukluklarda çok iyi sonuçlar göstermektedir. Bununla birlikte beden psikoterapisi; psikolojik denge bozukluklarında, borderline bozukluklarda, psikotik hastalarda belirli özel tekniklerle birlikte kullanılarak iyi sonuçlar göstermektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Vücut psikoterapi temel eğitimini kendini bu konuda geliştirmek isteyen herkes alabilir. Katılım konusunda bir üniversite mezunu olma şartı yoktur ancak Vücut psikoterapisti lisansı almak yani Avrupa birliğinde geçerli terapist olabilmek için üniversite mezunu olma şartı vardır. Bu üniversitenin türü için herhangi disiplinden olma sınırlaması bulunmamaktadır.