PSİKODRAMA EĞİTİMİ

 

Eğitimin Amacı

Psikodrama, katılımcıların psikodramayı deneyimleyerek, kişisel gelişimlerini sağlamak ve çalışmakta oldukları özel uzmanlık alanına psikodrama tekniklerini ve grup esnasında kazandıkları becerileri Psikodramatist unvanı ile uygulayabilme sanatı olarak tanımlanabilir.

Psikodramada Hedef

Psikodrama da diğer Sosyal Bilimler gibi insanın yaşam kalitesini arttırmayı ve öğrencilerine iyi bir eğitim sunmayı hedefler. Bunun için de toplumsal alanda çalışan uzmanların kendilerini geliştirmeleri, gelişime engel olan paradoksları uzaklaştırma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Ruhu iyileştirmeye çalışılır.

Psikodrama Eğitiminden Beklenen Beceriler

Psikodrama; Eleştirel Düşünce, Yaratıcı Düşünce, Grup ile Çalışma Becerisi, İletişim Becerileri, Araştırma- Soruşturma, Problem Çözme Becerisi, Kişisel Olgunluk Kazanma, Stres ve Öfkeyle Baş etme, Güçlü Yanları Keşfetme, Davranışların Farkındalığa Varılması, Empati Kurma, Bağımsız Düşünebilme Becerisi, Drama Tekniklerini Kullanma, Beden Dilini Kullanma vs.  gibi sahnesel düzenlemeleri ve kişisel gelişim testlerini içerir.

Psikodrama Eğitimi Hakkında Bilgiler

Psikodrama eğitiminin gerçekleşeceği yer: Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsüdür.

Prof. Dr. Ebru Çakıcı

Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikiyatrist, Psikolog-Klinik Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı/çalışmacı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberi, Hemşire, Sosyolog (Aile Danışmanı), Öğretmen, Ergoterapist, ve lisans 4. sınıftan itibaren bu meslek öğrencileri eğitime katılabilmektedirler.