POZİTİF PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

 

Pozitif Psikoterapi Nedir?

Pozitif Psikoterapi kısa süreli dinamik bir psikoterapi yaklaşımıdır ve hümanistik bakış açısına sahiptir. 1960’ların sonunda Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından Almanya’da kurulmuştur. Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP), Avrupa Psikoterapistler Birliğine (EAP) üye bir kuruluştur. Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir. Pozitif Psikoterapist unvanı almak için Temel Eğitim ve İleri Eğitim olmak üzere iki aşamalı bir eğitim alınması gerekmektedir. Bu eğitim teorik derslerin yanı sıra supervizyon altında hasta takibi ve terapist adayının kendi terapi sürecini içermektedir. Temel eğitim 200 saat, ileri eğitim 810 saat sürmektedir. Temel eğitim sonunda ‘Basic Consultant of Positive Psychotherapy- Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı’ ünvanı alınmaktadır. ‘Pozitif psikoterapist’ ünvanı için ileri eğitimin tamamlanması gerekmektedir. Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) eğitmenleri tarafından verilmektedir. KIBRIS Pozitif Psikoterapi Merkezi KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne bağlıdır.

Pozitif Psikoterapi Eğitim Programı

Pozitif Psikoterapi temel eğitim programında Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve teknikleri öğrenciye verilmektedir. Derslerin işlenişinde teorik bilgi verilirken, ağırlıklı olarak bu bilginin pratikte kullanımı rol oyunları ve grup çalışmaları ile sağlanmaktadır.
Etkili bir psikoterapi eğitimi 3 önemli bölüme sahiptir: teorik eğitim, terapist adayının kendisini tanıması, eğitim sırasında terapist adayının ilk vakalarını tecrübeli bir terapistin gözetiminde takip etmesi. Bu eğitim programında teorik bilginin sunumu yanı sıra eğitim sırasında yapılan egzersizlerle bilgiyi kişinin kendisini tanıması yönünde kullanması, katılımcıların getirdiği vakalar ve öğretim üyelerinin sunacağı vakalar üzerinde bilgi ve tekniklerin tartışılması sağlanmaktadır. Bu şekilde teorik bilgi soyut bir kavram dizisi olmaktan çıkıp, katılımcının kendini tanıma ve vakalar üzerinde uygulayabileceği, pratikte kullanılabilir bir değere kavuşmaktadır.

Kısaca vurgulamak gerekirse bu eğitim programında katılımcılara pozitif psikoterapinin temel kavram ve tekniklerinin gösterilerek eğitim sırasında yapılan egzersizlerle katılımcıların bu bilgiyi uygulama imkanı bulmaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu eğitim süreci içerisinde eğitim alanların kendi kişilik yapılanmaları ile ilgili farkındalık kazanmaları ve hastaları ile çalışırken kolaylıkla uygulayabilecekleri teknikler ve etkili bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitmenler

Prof. Dr. Ebru Çakıcı

Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün

Verilecek Belge/Sertifika

Temel eğitim üçer günlük dört modülden oluşmaktadır. Temel eğitim sonunda Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından devam belgeleri verilecektir. Ödevlerini tamamlayan katılımcılar Temel Eğitimin sonunda Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği’ne (WAPP) başvurarak, ‘Basic consultant of positive psychotherapy- pozitif psikoterapi temel danışmanı’ sertifikasını alabilir, bu sertifika ek 75 euro ücrete tabiidir. İleri Eğitimin sonunda ise Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından “Pozitif Psikoterapist” Sertifikası verilmektedir.  Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği eğitmenleri tarafından verilecektir;

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikiyatrist, Psikolog-Klinik Psikolog, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberi ve lisans 4. sınıftan itibaren bu meslek öğrencileri eğitime katılabilmektedirler.

Önemli Bilgi:

*Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından verilecek belgeye hak kazanmak için 4 modülün tamamlanması ve verilen ödevlerin teslimi gerekmektedir.