MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

 

Eğitimin Amacı

Motivasyonel Görüşmenin ruhu, temel ilkeleri, teorik alt yapısı, uygulamaları ve stratejileri hakkında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Eğitim Kazanımları

 • Motivasyonel Görüşme Tekniklerinin temelini oluşturan değişim ve ambivalans kavramları hakkında bilgi sahibi olacak, bu kavramları Motivasyonel Görüşme açısından ele alabileceğiniz beceriler geliştireceksiniz
 • Uygulamalarınızda Motivasyonel Görüşme Teknikleri stratejilerini doğru biçimde kullanabileceksiniz
 • Danışanlarla çalışırken Motivasyon Görüşme Tekniklerini nasıl kullanacağınızı uygulamalı olarak deneyimlemiş olacaksınız

Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Özellikleri

 • Kanıta dayalı bir yöntemdir.
 • Farklı kültür ve ortamlarda etkindir.
 • Öğrenmek kolaydır.
 • Teknikleri ve uygulama ilkeleri net olarak tanımlanmıştır.
 • Kendine ait bir kalite kontrol sistemi vardır.
 • Gereksiz yüzleştirme ve tavsiye vermeyi engelleyerek danışana zarar vermeyi önler
 • Mesleki alan dışında kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesinde de etkindir.
 • Daha keyifle çalışmanızı sağlar.
 • Danışanın konu hakkında bakış açısını öğrenmenizi sağlar.
 • Diğer klinik yaklaşımlarla birlikte kullanılabilir.
 • Tedaviyi bırakma oranlarını azaltır.

Eğitmen

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı

Eğitime Kimler Katılabilir?

Hekimler, Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatri Hemşireleri, Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi Uzmanları, Diyetisyenler, Hemşireler ve bu bölümlerin 4. sınıf öğrencileri katılabilir.